XiuRen秀人网No938棉花糖candy44P棉花糖candy秀人网

XiuRen秀人网No938棉花糖candy44P棉花糖candy秀人网

婴儿诸热,其因别症而作者,当从所重而治之。 每服十丸,米汤化下。

凡作渴饮冷者,属实热,宜泻胃火。行迟鹤膝加鹿茸、牛膝愚按∶前丸治肾肝血虚,燥热作渴,小便淋秘,痰气上壅;或风客淫气,患瘰结核;或四肢发搐,眼目动;或咳嗽吐血,头目眩晕;或咽喉燥痛,口舌疮裂;或自汗盗汗,便血诸血;或禀赋不足,肢体瘦弱,解颅失音;或畏明下窜,五迟五软,肾疳肝疳;或早近女色,精血亏耗,五脏齐损;或属肾肝诸症不足之症,宜用此以滋化源。

 茯苓丸治心疳惊疳。世多用犀角解毒丸,其胎气虚寒虚弱者,反伤脾胃生气,甚致不育。

惺惺散治外感风寒,鼻塞痰嗽发热。此禀命门火衰,不能温蒸中州之气,故脾胃虚寒也,用八味丸、补中益气汤而愈。

镇心丸治急惊化痰镇心。奚氏女六岁,忽然发惊目动切牙,或睡中惊搐痰涎壅盛,或用化痰祛风等药,益甚。

无辜疳,用大芜荑汤、蟾蜍丸。若肌肉动,烦热作渴者,暑伤胃气也,先用香薷饮,次用竹茹汤。

Leave a Reply